Zaman Üzerine

Zaman için söylenecek cümlelere, hızla akıp gitmesinden yakınarak başlamak istiyorum. Ah zaman! Dur durak bilmez, başına buyruk yaramaz bir evlat gibi. Önünde duramıyorsun, sözünü dinletemiyorsun mesela, sonra mı? Sonrası yok. Zaman, “şu an”dan ibaret bir mucizedir bize verilen. İyi değerlendirmemiz gereken. Çünkü ne dünü değiştirebilir ne yarını görebiliriz. Zaman kavramı, herkes için farklı işler, kimisi […]

Continue Reading